Aktualności

16.10.2021
Na Strzeszynie 1/2021

Na Strzeszynie Nr 1/2021

15.10.2021
II rodzinna gra terenowa Spacerkiem przez parki narodowe Polski

II rodzinna gra terenowa Spacerkiem przez parki narodowe Polski

13.10.2021
poznaj

Rusza nabór wniosków do nowego programu mieszkaniowego

12.10.2021

CIL Strzeszyn – Strzeszyńskie warsztaty rowerowe

3.10.2021
Noc Bibliotek na Strzeszynie 2021

Noc Bibliotek na Strzeszynie 2021

1.10.2021
Słuchowisko na żywo w Mobilnym Instytucie Kultury

Słuchowisko na żywo w Mobilnym Instytucie KulturyRady Osiedli są organami pomocniczymi Rady Miasta. Osiedlowi radni są do nich wybierani w wyborach bezpośrednich większością głosów.


Rady Osiedli mają wg Statutu m. Poznania (miejskiej konstytucji) funkcję opiniodawczą. Są one ważnym elementem łączącym mieszkańców z władzami miejskimi.

Wszyscy członkowie Rady Osiedla Strzeszyn wykonują swoje obowiązki społecznie - za swoja pracę nie pobierają wynagrodzenia.

Wykonywaniem uchwał Rady zajmuje się Zarząd Osiedla.


Rada Osiedla Strzeszyn Zarząd Osiedla Strzeszyn

Aktualności ze Strzeszyna


INFRASTRUKTURA

Informacje dotyczące dróg, chodników, rozbudowy i remontów inftastruktury na osiedlu Strzeszyn.

ZIELEŃ

Bardzo ważnym elementem naszego osiedla jest zieleń. Informacje dotyczące obszarów zielonych na osiedlu.

KULTURA

Kultura na Strzeszynie, wydarzenia, koncerty, zajęcia, integracja mieszkańców

BEZPIECZEŃSTWO

Kwestie dotyczące bezpieczeństwa

NA STRZESZYNIE

Gazetka Osiedlowa Na Strzeszynie

KOMUNIKACJA

Informacje dotyczące połączeń komunikacyjnych między Strzeszynem a innymi częściami miasta.

OŚWIATA

Informacje dotyczące edukacji na osiedlu Strzeszyn. Żłobek, przedszkola, szkoła.

SPORT

Zajęcia sportowe dla mieszkańców, informacje dotyczące sportu na osiedlu

SENIORZY

Newsy

ZDROWIE

Zdrowie
Zapraszamy na stronę Rady Osiedla Strzeszyn na Facebooku po najświeższe informacje: