KOMUNIKACJA

Komunikacja


Strzeszyn znajduje się na obrzeżach miasta. Wiele lat jeździło tu tylko 164 i dwa nocne autobusy. Dołączył do tego niedawno autobus 170 i Poznańska Kolej Metropolitalna


Rozkład Jazdy MPK Rozkład jazdy PKM
4.09.2020

Autobus 124 interweniujemy

Po naszej interwencji rozkład jazdy autobusu zostanie dopasowany do godzin lekcyjnych w SP1. https://www.mpk.poznan.pl/…/komuni…/2020/schemat-124.pdf