Wyłożenie wglądu projektu MPZP STRZESZYN PÓŁNOC CZĘŚĆ D