Rozpoczęcie prac – boisko piłkarskie Horacego/Owidiusza