Park Edukacji Ekologicznej – zmieniony plan miejscowy