Najważniejsze zasady postępowania z odpadami w czasie pandemii