CIL Strzeszyn – Pierwsze spotkanie Psiego Strzeszyna